Jonah Falkes nieuwe boek, Dagboek uit Zundert, verscheen deze week.

Afgelopen juni 2020 verbleef Falke als artist in residence op de geboortegrond van Vincent van Gogh, Zundert, daar maakte hij een dozijn schilderijen en hield hij een dagboek bij. Dit boek is het resultaat.

‘In het atelier schilder ik portretten van schrijvers die me de afgelopen jaren hebben ontroerd. Wat deze mensen gemeen hebben met Van Gogh is dat ze hun geboortegrond hebben verlaten. Sommige vanwege hun geloof, andere gestuwd door nieuwsgierigheid, maar allen blijven ze zich in hun werk verhouden tot de plek waar ze vandaan komen.

*

Dagboek uit Zundert is nu verkrijgbaar en mede mogelijk gemaakt is door Uitgeverij Fagus, het Van GoghHuis in Zundert, Joris Geurts, Ron Dirven, Peter van Tuijl, Thomas Quartier, Joke en Saskia Veen. 

Lees ook Jonah’s interview met HP/De Tijd, het artikel over zijn tijd in Zundert op SeeAllThis en het artikel in Witte Rook.